GoogleFonts

Google Fonts

Un altre lloc indispensable avui dia per qualsevol dissenyador/programador de webs, després de varies alternatives per portar fonts originals a les webs, Google ens ofereix una bona eina per poder implementar fonts originals sense esforç als nostres dissenys, i amb la seguretat de que es veuran bé en tots els navegadors, indispensable aprendre a utilitzar-les per donar aquell detall extra als nostres dissenys.

Google Fonts

CSS3 Generator

Generador de bordes CSS3

Petita eina que ens permet visualment dissenyar i generar el codi CSS3 per fer les vores d’un element html, ens permet configurar colors, radi de la corvatura de la vora, sombrejat…

CSS3 Generator

flat-ui

Flat UI

Interface per usuaris gratuïta que porta un bon grapat d’elements ja preparats pel seu ús: selectors, alertes, notificacions, camps de formulari, menú, desplegables, paginador, formats de text, combinacions de colors, icones vectorials, fins i tot un reproductor de video.

Flat UI