sharrre

Botons socials amb Google Analytics

Sharrre és un plugin jQuery per poder afegir a la web botons socials d’una forma sencilla però molt personalitzable, i que ademés té una opció molt interessant: pots trackejar els botons amb google analytics i tenir estadístiques.

Sharrre

Toolbar_js

Toolbar.js

Crea ràpidament tooltips amb aparença de barra d’eines amb diferents icones. Aquestes barres s’associen a qualsevol element de la pàgina, i en pots posar tantes com en necessitis a la mateixa pàgina web sense necessitat de que siguin totes iguals.

Toolbar.js

flat-ui

Flat UI

Interface per usuaris gratuïta que porta un bon grapat d’elements ja preparats pel seu ús: selectors, alertes, notificacions, camps de formulari, menú, desplegables, paginador, formats de text, combinacions de colors, icones vectorials, fins i tot un reproductor de video.

Flat UI