CSS3 Generator

Generador de bordes CSS3

Petita eina que ens permet visualment dissenyar i generar el codi CSS3 per fer les vores d’un element html, ens permet configurar colors, radi de la corvatura de la vora, sombrejat…

CSS3 Generator